Przetwarzanie danych osobowych

Karta informacyjna RODO

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest L.T.M. Nomad Story Managament Sp. z o.o.
z siedzibą w Warszawie (00-682), przy ul. Hożej 50/23, adres e-mail: rodo@luxurytravel.pl, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000173959, numer NIP: 5262720324, REGON: 015523114, o kapitale zakładowym w wysokości 50 000 zł, której akta rejestrowe przechowywane są w Sądzie Rejonowym dla Miasta Stołecznego Warszawa, w XII Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego.Ma Pani/Pan prawo do dostępu do swoich danych, ich poprawiania, żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych oraz prawo przenoszenia danych. Przysługuje Pani/Pani również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli Pani/Pana dane są przetwarzane niezgodnie z wymogami prawnymi. W Polsce organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych

Dane będą przetwarzane w celu zawarcia i wykonywania umowy zawartej z Administratorem, dokonania niezbędnych rozliczeń w związku z jej zawarciem, badania satysfakcji oraz marketingowym polegającym na promowaniu Administratora oraz jego usług.

Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie będzie skutkowało niemożnością zawarcia umowy.

Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych w zakresie niezbędnym do zawarcia i wykonania umowy jest art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO). Podstawą przetwarzania danych jest również art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na zapewnieniu niezbędnych rozliczeń w związku z zawartą umową, badaniu satysfakcji oraz marketingu polegającym na promowaniu Administratora oraz jego usług.

W zakresie, w jakim dane przetwarzane są na podstawie Pani/Pana odrębnej zgody, przysługuje Pani/Panu prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Pozostanie to jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano przed jej cofnięciem.

Odbiorcami danych osobowych będą: linie lotnicze, firmy transferowe, hotele, towarzystwa ubezpieczeniowe, w tym Signal Iduna i Allianz, banki, operatorzy płatności, agenci współpracujący z Organizatorem, kontrahenci krajowi i zagraniczni, w celu realizacji zawartej umowy, podmioty wspierające procesy księgowe i prawne oraz podmioty świadczące usługi IT, w tym hostingu.

Z uwagi na to, że świadczymy usługi na całym świecie, Pani/Pana dane osobowe mogą zostać przekazane poza Europejski Obszar Gospodarczy w zakresie niezbędnym do wykonania zawartej przez Panią/Pana umowy, w tym również do krajów, które nie zostały uznane przez Komisję Europejską za zapewniające odpowiedni stopień ochrony danych osobowych.

Dane osobowe będą przetwarzane przez okres świadczenia usługi oraz czas konieczny do wykazania prawidłowego jej wykonania, a także wynikający z przepisów podatkowych.
Dane, w zakresie wynikającym z przepisów podatkowych, będą przetwarzane przez okres 6 lat.

Przysługuje Pani/Panu sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych osobowych, jeżeli Administrator przetwarza dane osobowe:

 1. na potrzeby marketingu bezpośredniego; takiego sprzeciwu nie trzeba uzasadniać;
 2. na podstawie innych prawnie uzasadnionych interesów Administratora; taki sprzeciw wymaga uzasadnienia Pani/Pana szczególną sytuacją.

 

Zgoda na newsletter

Nasza siedziba znajduje się w Warszawie przy ul. Hoża 50, lok. 23. Nasze akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawa, XII Wydział Gospodarczy KRS 0000173959, kapitał zakładowy 50 000 zł, REGON 015523114, NIP 5262720324.Jak możesz się z nami skontaktować?
listownie: ul. Hoża 50/23, 00-682 Warszawa,
e-mailem na adres: newsletter@luxurytravel.plJakie masz prawa?

 1. dostępu do Twoich danych,
 2. ich poprawiania,
 3. żądania ich usunięcia,
 4. ograniczenia przetwarzania,
 5. wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania Twoich danych osobowych,

Co zrobić gdy uważasz, że przetwarzamy Twoje dane niezgodnie z wymogami prawnymi?
Możesz wnieść skargę do organu nadzorczego. W Polsce jest to Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych http://www.giodo.gov.pl/

Po co nam Twoje dane, czyli w jakim celu je przetwarzamy?
W celu wysyłania do Ciebie newslettera, analizowania czy czytasz nasze newslettery oraz które treści czytasz najchętniej.
Na tej podstawie możemy też dopasowywać treści newslettera do Twoich zainteresowań.

Czy musisz podawać nam swoje dane?
Jest to dobrowolne. Bez ich podania nie będziesz jednak mógł zapisać się do naszego newslettera.

Na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy Twoje dane?

 1. Art. 6 ust. 1 lit. f RODO, RODO, czyli tego rozporządzenia..
  Naszym prawnie uzasadnionym interesem jest prowadzenie marketingu, w tym doskonalenie naszego newslettera poprzez analizowanie czy zapoznajesz się z jego treścią i którymi wiadomościami najbardziej się interesujesz oraz dopasowywanie treści naszego newslettera do Twoich zainteresowań.
 2. Art. 10 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz art. 172 ustawy Prawo telekomunikacyjne.

Komu przekażemy Twoje dane?
Podmiotom zajmującym się hostingiem (przechowywaniem) naszej strony oraz danych osobowych dla nas.

Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?
Przez czas: prowadzenia działań marketingowych przez nas albo do czasu wyrażenia przez Ciebie sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych w celach marketingowych, albo odwołania zgody na wysyłanie wiadomości na Twój adres e-mail.
Odwołanie przez Ciebie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania przed wycofaniem zgody.

Czy po przekazaniu nam danych możesz sprzeciwić się ich przetwarzaniu?
Tak. Możesz to zrobić w dwóch sytuacjach, gdy przetwarzamy Twoje dane:

 1. na potrzeby marketingu bezpośredniego; takiego sprzeciwu nie musisz uzasadniać
 2. na podstawie innych naszych prawnie uzasadnionych interesów; taki sprzeciw wymaga uzasadnienia Twoją szczególną sytuacją.