Japonia

    Bogactwo Kraju Kwitnącej Wiśni

    14 dni

    Dwutygodniowa, luksusowa wyprawa do Kraju Kwitnącej Wiśni – Japonii – daje okazję zetknięcia się z zupełnie odmiennym światem, tętniącym nowoczesnością a jednocześnie zanurzonym w historii, gdzie obok siebie wznoszą się najnowocześniejsze budynki i starożytne świątynie shintoistyczne i buddyjskie. Od Tokio…